Chính sách mua hàng

Chính sách mua hàng
29/09/2022 09:59 AM 339 Lượt xem

Những sản phẩm mua trực tuyến trên Fanpage nếu khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giao trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Đối với các đơn hàng ngoại thành, khách hàng sau khi chốt sản phẩm cần mua, sẽ thanh toán 100% giá trị sản phẩm thông qua số tài khoản mà UKS cung cấp.

Khách hàng có quyền đổi sản phẩm khác trong vòng 3 NGÀY kể từ lúc mua (3 ngày kể từ lúc nhận đối với các đơn hàng ngoại thành).

Sản phẩm được đổi phải có giá trị bằng hoặc cao hơn sản phẩm đổi và chỉ được đổi một lần.